https://leev.nu/uploads/leevboerderijleevmee_1_20170614_095652.jpg

Welkom op Leevboerderij Het Erfdeel!
een (t)huis voor jongeren

Hier bouwen we samen aan de toekomst. Op basis van gelijkwaardigheid bieden we hulp aan kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen. We geven hen een warm ‘thuis’ van waaruit ze doelgericht werken naar een zelfstandige plaats in de maatschappij.

“Ik heb hier mijn eigenwaarde terug gekregen en durf weer op eigen benen te staan”, aldus een dankbare ex-bewoner.

“We bieden hen een veilige basis vanuit betrokkenheid, naastenliefde en christelijke levensovertuiging. De jongeren wonen bij ons in, maar we laten hen zoveel mogelijk vrij. Ze hebben elk een eigen kamer, de dagactiviteiten zijn beperkt” zegt beheerder Tine.

Maar ongemerkt gaat op de Leevboerderij toch heel veel samen. De gezonde, gezamenlijke maaltijd met alle jongeren aan het einde van de dag bijvoorbeeld. Elke dag weer een hoogtepunt! Enthousiaste vrijwilligers helpen mee bij de organisatie van activiteiten of het verzorgen het onderhoud. “De Leev-gedachte: goed voor jezelf is goed voor een ander, krijgt hier echt gestalte. Ik ben blij dat ik er een elke maand een steentje aan bijdraag”. En van die steentjes wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Het is ook geen overbodige luxe want de overheid stelt namelijk geen middelen beschikbaar. Sponsors en giften zijn daarom altijd welkom om de kosten zo laag mogelijk te maken en houden. Ben jij al een enthousiaste sponsor?

Ben je nieuwsgierig? Wil je meer informatie over de Leev-boerderij? Kijk op www.leevboerderijheterfdeel.nl.

Tot ziens in Werkendam!