https://leev.nu/uploads/boerderij-paradijs-169-503x503_1_20190226_164343.jpg

LEEV EERLIJK DELEN - BOERDERIJ 'T PARADIJS

In de bossen bij Barneveld, aan de rand van het natuurgebied ligt zorgboerderij ’t Paradijs. Op het erf van deze boerderij lopen jongeren en ouderen die daar de dag mogen doorbrengen. Zij kunnen helpen met het voeren en verzorgen van de dieren, het inpakken van eieren, wandelen op het erf of in het nabijgelegen bos (‘Het Paradijs’), helpen bij het voorbereiden van de warme maaltijd, samen een spelletje spelen, etc. Het is belangrijk dat iedereen een fijne dag heeft: ‘niets moet, alles mag’!

Deze boerderij wordt geleid door het gepassioneerd echtpaar IJsbrand en Caroline Snoeij, dat in 2006 de boerderij kocht. In twaalf jaar tijd bouwden IJsbrand en Caroline de zorgboerderij uit tot een veelzijdig bedrijf. ’t Paradijs biedt dagopvang aan ouderen met dementie, volwassenen met een psychische of psychiatrische achtergrond en kinderen met een vorm van autisme. De doelgroepen worden begeleid door twintig werknemers en zestig vrijwilligers.

In de biologische tuinderij groeien veertig soorten groenten. De veestapel bestaat uit veertig brandrode runderen, tachtig vleesvarkens en negenduizend biologische leghennen. Producten worden deels verkocht in de boerderijwinkel. De boerderij wordt gezien als een succesvol voorbeeld van multifunctionele landbouw .

Boerenbedrijven die hun landbouwactiviteiten combineren met zorg, recreatie of andere diensten zijn veel beter bestand tegen plotselinge prijsschommelingen en ziektes als de kippenpest omdat er meerdere inkomstenbronnen zijn. „Onze zorgboerderij lijkt erg op de gemengde boerenbedrijven zoals die je vroeger veel op de Veluwe had. Iedere boer had koeien, kippen, een groentetuin en een akker. De dorpsgekken en landlopers hielpen vaak mee op het land. Ook toen werd er al gezorgd op de boerderij”, zegt Caroline.

Het is belangrijk dat mensen weer weten waar hun voedsel vandaan komt en weer dichterbij de natuur gaan leven. Wij willen boer en burger weer met elkaar verbinden.” Een zorgboerderij is daarvoor de ideale plek, zegt IJsbrand. „Het werk is eenvoudig en er is altijd wel iets te doen. Houd je niet van kippen? Dan kun je helpen in de tuin. Of je gaat varkens voeren. Iedereen kan zich hier nuttig maken.'' IJsbrand en Caroline maken lange dagen. Maar hun inspanningen geven wel voldoening. „We verwonderen ons nog elke dag over de mooie dingen die hier gebeuren. Zolang dat zo blijft, blijven wij genieten van ons werk.” Boerderij ’t Paradijs houdt onder andere 9.000 biologische leghennen van het ras ‘Bovans Brown’. Recent heeft LEEV een bijdrage geleverd voor de aanschaf van deze nieuwe biologische leghennen.

https://leev.nu/uploads/boerderijtparadijs4_1_20190226_164326.jpg
https://leev.nu/uploads/boerderijtparadijs_1_20190226_163910.jpg
https://leev.nu/uploads/boerderij-paradijs-169-503x503_1_20190226_164328.jpg