https://leev.nu/uploads/leev_boerderij_dagbesteding_1_20181218_160448.jpg

BE'LEEV EERLIJK DELEN

1350 LEEV pakketten gedeeld met alle medewerkers en vrijwilligers van de landelijke zorgorganisatie Stichting TIMON.

Deze laatste donkere dagen van het jaar wordt er terug geblikt op wat is geweest. Medewerkers worden bedankt voor hun inzet en nieuwe plannen en goede voornemens worden gemaakt voor het nieuwe jaar. De medewerkster en vrijwilligers van TIMON worden bedankt met een (h)eerlijk LEEV pakket.

Stichting TIMON is een landelijk opererende zorgorganisatie die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen DICHTERBIJ hoop, herstel en perspectief.

Gedreven door overtuiging

De motivatie en inspiratie van Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

Net als onze eigen Stichting het Erfdeel, die de Leev boerderij beheert, werken zij met enorm veel vrijwilligers.

Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in Timons zorgvisie. Timon kan al ruim 30 jaar bouwen op een omvangrijk netwerk van betrokken en geïnspireerde vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die jongeren veel aspecten van het ‘gewone leven’ voorleven.

De kracht van de inzet van vrijwilligers bij Timon is dat zij zich duurzaam verbinden aan de jongeren. Vaak zien we dat het contact voortduurt na uitstroom, daar waar professionals zich uiteindelijk terug trekken. Jongeren leren op deze manier zelfstandigheid vanuit verbondenheid met anderen. De vrijwilligers bieden een sociaal netwerk voor jongeren die niet - of te weinig - terug kunnen vallen op hun eigen gezin of netwerk.

Wij dragen deze stichting een warm hart toe! 💚

https://leev.nu/uploads/leev_stichtingtimon3_1_20181218_161608.jpg
https://leev.nu/uploads/leev_stichtingtimon4_1_20181218_161621.jpg
https://leev.nu/uploads/leev_stichtingtimon2_1_20181218_161626.jpg